Мій профіль | Реєстрація | Вхід Четвер, 16.08.2018, 12:40

Запорізька загальноосвітня санаторна

 школа-інтернат № 7


Меню сайту

Річний звіт про діяльність закладу

   Організаційна діяльність санаторної школи-інтернату для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу була спрямована на здобуття вихованцями дошкільної і базової середньої освіти у поєднанні з лікувально-профілактичними та реабілітаційними заходами.

   Метою діяльності колективу школи-інтернату при виконанні завдань, означених у річному плані роботи школи на 2016/2017 роки, було створення умов для всебічного розвитку дитини у відповідності з його задатками, здібностями та інтересами; відновлення, зміцнення її здоров’я шляхом здійснення комплексної медичної, психологічної, соціальної, педагогічної реабілітації.

   Пріоритетними завданнями при реалізації основних завдань були:

- особистісна орієнтація освіти;

- реалізація оновленого Державного стандарту початкової і базової загальної середньої освіти;

- забезпечення психолого-педагогічного та медичного супроводу, організації життєдіяльності дошкільників і школярів на основі оптимізації діяльності медичної служби, запровадження системного моніторингу фізичного, психічного здоров’я дітей;

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості, розвитку естетичних почуттів;

-   пропаганда здорового способу життя;

-   розширення україномовного простору;

-   забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників.

   У закладі протягом навчального року була забезпечена раціональна організація освітнього процесу, що базувався на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров’язберігаючих технологій; системі моніторингу стану здоров’я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок. Забезпечувалась оптимальна рухова активності дітей і підлітків.

   Лікувально-реабілітаційні заходи у закладі включали в себе: специфічну медикаментозну терапію, фізіотерапію, фітотерапію, лікувальну фізкультуру, кліматотерапію, дієтотерапію, вітамінотерапію. Охоплення вихованців медичними оглядами та протирецидивним лікуванням складала 100%.

   Медичними та педагогічними працівниками інтернату вивчався стан фізичного розвитку дітей, проводилась фізкультурно-оздоровча робота.     

   Формування  навичок здорового способу життя впроваджувалося за трьома напрямками:

1. Оздоровчий – заняття на свіжому повітрі, загартування, включення в режим дня пауз для рухової активності.

2. Тренувальний – проведення уроків і занять ЛФК за принципом оздоровчого тренування.

3. Освітній - збагачення учнів знаннями  про користь процедур загартування, фізичних вправ, рухливих ігор та здорового способу життя; про значення гігієнічного догляду за своїм тілом. 

   Протягом 2016/2017 н.р. забезпечувалося збалансоване повноцінне харчування дітей, технологія приготування та якість продуктів відповідали чинним нормативам харчування.

Дошкільна освіта

   Навчально-виховний процес в дошкільних групах будувався з урахуванням рівнів особистісного розвитку дітей, особливостей їх родинного виховання. Велика увага приділялась питанням збереження та укріплення здоров’я дошкільників, розвитку комунікативних навичок, формування основ соціальної адаптації, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, до практичної та духовної діяльності людини.     Результати контролю за організацією навчально-виховного процесу в дошкільних групах показали якісне виконання вимог освітньої програми та відповідність навчально-методичного забезпечення  рекомендаціям МОН України.

   Успішно протягом року здійснювалась взаємодія між дошкільною і початковою ланками освіти. Проведені заходи сприяли підвищенню у дітей мотивації до навчання у школі, забезпеченню взаємозв’язку і наступності у вирішенні проблем фізичного і психічного здоров’я дошкільника і молодшого школяра, їхнього морально-психологічного комфорту, формуванню почуття захищеності та впевненості у своїх силах; полегшенню процесу адаптації дітей дошкільного віку до навчання у школі. Основним результатом цієї роботи стали показники вступу дітей-випускників дошкільних груп до першого класу школи-інтернату (2016 - 60%; 2017 -   ).

   Якісних показників розвитку і виховання дітей вдалося досягти завдяки професійній   майстерності   вихователів   Ашарової Р.В.,   Резніченко Л.М., Федорченко І.М.,  ініціативи  і  творчості   педагогів   Миронової Н.А., Прокопченко С.В., Попової М.Г.  

Початкова і базова середня освіта

   У 2016/2017 навчально-виховний процес спрямовувався на розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно застосовувати набуті знання і вміння у різних ситуаціях. Педагоги вирішували першочергове завдання зі  створення освітнього простору на засадах врахування розумових потреб, можливостей і пізнавальних інтересів школярів.

   За підсумками аналізу навчальних досягнень учнів у 2016/2017 н.р. з високим рівнем закінчили 2 учня, з високим і достатнім – 99 учнів, з початковим рівнем – 9 учнів; на повторний курс учнів не залишено.     

   Отже, найбільша кількість учнів (66%) мали середній рівень навчальних досягнень.

   Основні завдання організації навчального процесу були виконані. 

   У закладі в останні роки намітилася позитивна динаміка до професійного зростання педагогів. В минулому навчальному році атестувалося 14 педагогів. За підсумками атестації було 7 підвищень кваліфікаційних категорій, 1 присвоєння педагогічного звання, 8 педагогам продовжено на 5 років строк дії кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, які були раніше присвоєні і 2 педагогам встановлено тарифний розряд. Таким чином, кількість педагогів, які мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» складає  35% від загальної кількості  педпрацівників закладу, а педагогів, які мають педагогічні звання – 43%, отримали нагороди – 71%.

Методична робота

   Педагоги закладу протягом 2016/2017 н.р. брали активну участь у різноманітних методичних заходах, конкурсах тощо.

   Так, Сейсенбаєва О.А.,  Матвієнко В.А., Міщенко Н.В., Жарікова О.О., Бережна О.С., Легостаєв О.О. у 2017 р. отримали сертифікат за участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

   Сертифікати різноманітних професійних семінарів, вебінарів, тренінгів отримали: Жарікова О.О., Галстян О.В., Д`яченко Г.В., Варава Л.М.,   Грицак О.М.,   Кругляк Н.С. Міщенко Н.В., Іващенко І.В., Мазнюк Т.Ф., Рінденко А.О., Легостаєва Н.В., Піскунова І.О., Мальована О.В., Садок О.А., Бадрієва М.Р., Баєва К.В., Бережна О.С., Ломанова Г.О., Мальцева А.В., Малікова Г.Г., Іванова Н.О., Горіна І.В., Сотник Л.А., Ситник О.І., Городецький О.А., Соловей Г.О., Попова М.Г., Висоцька Н.Г., Шматало В.В.

   Педагоги закладу Галстян О. В., Міщенко Н. В., Жарікова О.О., Бурлака Г.О., Ломанова Г.О., Грицак О.М. розповсюджували свій досвід завдяки публікаціям на сайтах і порталах: «Учительський журнал on-line»,  «Світ вчителя», «Скарбничка вихователя» та  публікували матеріали  в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

   Педагогічний  колектив отримав почесний диплом за узагальнення та популяризацію педагогічного досвіду, а директор закладу Сейсенбаєва О. А. - подяку за створення умов для розповсюдження педагогічного досвіду колективом навчального закладу.

   За якісну підготовку команди учнів в обласному фіналі всесвітнього навчального проекту «Дитяча легка атлетика».Грамотою ДОН ЗОДА нагороджені Мальцева А. В., Мальована О.В., Ломанова Г.О.

   Жарікова О.О., Рінденко А.О. стали дипломатами професійних конкурсів «Педагог школи-інтернату».

   Авраменко Л.П. підготувала переможницю обласного етапу учнівської олімпіади з трудового навчання Зайковську Інессу.

   Протягом року була розроблена і затверджена Науковою радою ЗОІППО (26.12.2016 р.) навчальна програма  Міщенко Н.В.; узагальнені перспективні педагогічні досвіди вихователів Галстян О.В., Жарікової О.О., Прокопченко І.М., Садок О.А..

   Успішно реалізовувались Концепція і Програма розвитку школи на 2015-2020 роки, Програма виховної роботи школи на 2015-2018 роки, Програма патріотичного виховання дітей на 2015-2018 роки.

   Система виховної роботи школи передбачала такі пріоритетні напрями, як: патріотичне, правове, моральне, трудове, екологічне, художньо-естетичне, фізичне і була спрямована на формування активної життєвої позиції дитини, навичок взаємовідносин у колективі, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я учнів, на створення умов для самореалізації особистості в ході спільної діяльності, виховання громадянина-патріота України. Робота здійснюваласьз урахуванням рівнів особистісного розвитку дітей та особливостей їхнього родинного виховання. Системний моніторинг стану виховної роботи забезпечував прогноз розвитку виховної системи, корекцію спланованих напрямів і заходів для досягнення та утримання оптимального результату.

   Вихованню патріотичних почуттів у дітей сприяли змістовні заходи: класні години «Я – козацького роду», «Наш скарб – рідна мова», «Герої нашого часу», «Дерево міцне корінням», «Соборна Україна», «Діти України про свої права», «Козацькому роду нема переводу», інтелектуальна квест-гра «Прапори. Герби. Символи»,  акції  «Запали свою свічку», «Слава героям!», відзначення днів партизанської слави, національної згоди, соборності України, народження Українського   прапора; тематичні заходи  до   річниці визволення міста Запоріжжя та України від німецько-фашистських загарбників, Дня українського козацтва, Дня пам’яті жертв голодомору, уроки мужності до Дня Перемоги, зустрічі з ветеранами армії, учасниками АТО; випуски тематичних стіннівок, конкурси малюнків і плакатів тощо. Діти брали активну участь у проведенні благодійних акцій: малюнки, листи, поробки відправлялися на фронт та на благодійні ярмарки, кошти з яких йшли на  потреби армії. Крім цього, були зібрані і відправлені лікарські і продуктові набори, відеозаписи дитячих театральних вистав.

   Особливо слід відмітити якісну роботу Городецького О.А., Галстян О.В., Жарікової О.О., Піскунової І.О., Іващенко І.В. з патріотичного виховання учнів.

   Загальношкільний проект “Моя країна: екскурсія для друга” протягом останніх 3-х років визивав неабиякий інтерес в учнів до історії та архітектури міст нашої країни. Змістовними були віртуальні екскурсії до міст Умань (вих. Галстян О.В.), Бердянськ (вих. Беккер К.В.), Ужгород (вих. Нікітенко М.Й., Мальована О.В.), на острів Хортиця (вих. Іващенко І.В.), на Сорочинський ярмарок (вих. Городецький О.А.).        

   У 2016/2017 н.р. успішно запроваджено два нових загальношкільних проекта: «Відкриваємо Європу» і «Мандруємо рідним краєм».

   Віртуальні   екскурсії  до  Австрії  (вих. Іващенко І.В.),  Фінляндії  (вих. Іванова Н.О.), Іспанії (вих. Піскунова І.О.), Франції (вих. Бадрієва М.Р.), Греції (вих. Садок О.А.) збагатили знання дітей про європейські держави, сприяли розширенню світогляду дітей.

   А віртуальні мандрівки Запорізьким краєм сприяли формуванню національної самосвідомості, розвитку пізнавальної активності школярів, виховували бережливе ставлення до рідної природи. 

   Особливою подією в житті школи були фестивалі «Сузір’я зірок» (5-9 кл.), «У світі казок» (старша група, 2-4 кл.). Яскраві, змістовні вистави були представлені дитячими колективами під керівництвом Піскунової І.О. («Ще не дорослі, але вже не діти»), Садок О.А. («Машина часу»), Іващенко І.В. («Казка про Алладіна»),  Бадрієвої М.Р. («Серіал про шкільні роки»), Городецького О.А. («Як звірі до Євросоюзу ходили»), Галстян О.В. («За двома зайцями»), Ашарової Р.В., Прокопченко С.В. («Червона шапочка»), Жарікової О.О., Мазнюк Т.Ф. («Кошик яблук»), Кох О.В., Малєти Т.В. («Про правду та кривду»), Сотник Л.А., Соловей Г.О. («Пан Коцький»), Ситник О.І., Щербак Г.Т.  («Жив-був пес»).

   Слід відзначити роботу педагога-організатора Бережної О.С. з організації змістовного дозвілля учнів: цікаво та результативно проходили засідання Школи лідерів, тренінг «Маршрут безпеки – не дай СНІДу шанс», квест-ігри, спортивні змагання, Школа танців, акції, виставки плакатів, малюнків, постійно працював шкільний прес-центр.

   Результатом цілеспрямованої результативної роботи педагогів стало підвищення показників середнього рівня вихованості дітей за останні три роки. Це відбулося завдяки корекції поведінки, рівня самовихованості, самоконтролю, формування соціальних знань та набуття досвіду самостійних практичних дій школярів.

   Проблемними залишаються низька мотивація вихованців до навчальної діяльності та недостатня сформованість у них ціннісних моральних орієнтирів, що обумовлено у більшій мірі умовами і критеріями сімейного виховання.

   Важливою складовою виховного процесу школи-інтернату  була  організація гурткової роботи. Вона спрямовувалась на розвиток творчих здібностей дітей, формування у них естетичного смаку, підвищення рівня загальної культури школярів.

   У школі протягом року працювало 10 гуртків. 98% дітей було охоплено гурткової роботою. Напрямки роботи гуртків: художньо-естетичний - 5 (вокальний, ляльковий театр (І семестр), «Умілі руки», «М’яка іграшка», «Чарівні фарби»), пізнавальний – 4 (комп’ютерні, технічне моделювання, психологічний), спортивний – 1 (І семестр).

   Протягом 2016/2017 н. р. вихованці школи-інтернату брали участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних  конкурсах, фестивалях і виставках. Результатом ефективної роботи гуртків стали призові місця вихованців у різних заходах: фестивалях, конкурсах, виставках  не тільки обласного, але й всеукраїнського  рівня:

- Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів з початкового технічного моделювання, обласний тур – три І-х місця; одне – ІІ-е; два – ІІІ-х (кер. Павлова О.М.).

      Обласні:

- конкурс конкурс-виставка народно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край» - три ІІІ місця (два - кер. Авраменко Л.П.) (одне - кер. Миронова Н.А.);

- конкурс «Народна іграшка» -  І,  ІІ місця (кер. Авраменко Л.П.);

- конкурс «Космічні фантазії» - ІІ місце (кер. Миронова Н.А.);

- «Моя новорічна мрія» - двадцять  ІІ-х місць (колектив педагогів 1-9 кл.);

- конкурс малюнків на асфальті «Європейська родина» - І місце (кер. Авраменко Л.П.);

- «Писанковий рай» - три І-х місця ( одне - кер. Авраменко Л.П., два – кер. Миронова Н.А.);

- «Берегиня роду українського» - ІІ місце (кер Миронова Н.А.), два ІІІ місць (кер. Авраменко Л.П.).

   За результатами участі у різноманітних конкурсах наші вихованці посіли місця: І – 8; ІІ місце - 24; ІІІ – 5.

   Таким чином, система виховної роботи школи-інтернату забезпечила виконання основних завдань, визначених у законодавчих і нормативних документах, сприяла формуванню учнівського колективу та особистісному розвитку кожного вихованця.

   Виконуючи завдання щодо забезпечення державних гарантій на соціальний захист та підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (30 осіб), проводилась наступна робота:

- планова та позапланова соціальна діагностика вихованців, вивчення проблем соціальної адаптації, емоційної комфортності в класі, стосунків в сім'ї, стилів поведінки тощо;

- допомога в соціальній адаптації учнів до класних колективів;

- формування у вихованців відповідального ставлення до свого здоров’я та до здоров’я оточуючих, усвідомлення престижності бути здоровим;

- соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі  щодо попередження тютюнопаління та алкоголізму серед учнів, захист їх від насильства в  сім’ї та в дитячому колективі;   

- консультування та просвітництво педагогів і батьків із чинним законодавством про права дитини, про захист прав та інтересів вихованців у соціальних службах з соціальних аспектів питань навчання та виховання,  з питань  булінгу, конфліктів; 

-  соціально-педагогічний патронат вихованців школи-інтернату, виявлення соціально незахищених учнів, неблагополучних та педагогічно неспроможних сімей,  сприяння взаємодії навчального закладу, сім'ї, служб соціального захисту, органів місцевого самоврядування, з метою адаптації вихованців до вимог соціального середовища і створенню умов для їх сприятливого розвитку.

   З метою соціального захисту дітей постійно проводилася активна взаємодія із  ССД, поліцією, прокуратурою, іншими установами.

   Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мали персонально призначених опікунів, підтверджений статус, відповідні документи. Здійснювалось відвідування їх сімей з метою контролю за умовами проживання дітей, виконання опікунами своїх обов'язків, надавалася консультативна допомога з питань виховання учнів.

   Основною проблемою залишається недостатній рівень залучення батьків щодо вирішення проблем, які виникають під час освітнього процесу. Одна з причин – низький рівень педагогічної культури батьків, неспроможність сформувати позитивні стосунки з дітьми та неповне усвідомлення частиною батьків своєї відповідальності за виконання батьківських обов’язків.

   Діяльність бібліотеки в 2016/2017 навчальному році була спрямована на реалізацію освітніх завдань школи-інтернату: проводились культурно-просвітницькі заходи, організовувались виставки, поповнювався бібліотечний фонд. Заклад був повністю забезпечений підручниками.

   За звітний період значно покращена матеріально-технічна базу закладу: відремонтовано котельну, систему зовнішнього і внутрішнього водопостачання, електропроводки, кровлі, каналізації (частково), прилеглу територію закладу (заміна асфальтового покриття), здійснено заміну вікон у спальному та учбовому корпусах; заміну лінолеуму в учбовому корпусі; відремонтовано стелю на ІІ (частково) і на ІV поверхах, зроблено косметичний ремонт у більшості приміщень закладу, частково замінено паркан.

   Придбано технологічне обладнання у медичний блок, харчоблок, на пральню; меблі у класи і кабінети.

   Естетичне оформлення навчального закладу та пришкільної території відповідало сучасним вимогам і було сприятливим для перебування всіх учасників навчально-виховного процесу.

   Отже, аналіз організації роботи у закладі дає підстави стверджувати, що вона має позитивний результат за всіма напрямами, та високий суспільний рейтинг за відгуками батьків і громадськості.

 

Календар
«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук

Copyright internat7zp © 2018
Хостинг від uCoz